Úprava a filtrace pitné vody

Úprava vody, filtrace, odstranění železa, manganu, dusičnanů a dalších prvků včetně dezinfekce vody vyřešíte za pomoci naší firmy.

Voda je pro život velice důležitá. Většinou nelze užívat vodu z dosavadního prostředí, je nutná  úprava vody nebo alespoň filtrace vody. Znečištění vody je buď dané geologickým složením, přirozené a nebo způsobené činností člověka.  V případě přirozeného znečištění jako je zákal, sediment, železo, mangan a nebo tvrdost vody pouze znemožňuje použití vody, ale neškodí. Kdežto znečištění díky činnosti člověka je mnohem nebezpečnější. Nejen do spodních vod se dostávají dusičnany, jedovaté odpady i těžké kovy.

Úprava pitné vody

Voda v městském nebo obecním vodovodu je již upravována, tam kde není možnost napojení, přichází v úvahu pouze vrtaná nebo kopaná studna. Podle rozboru vody se zjistí zda je voda nezávadná a nebo závadná a musí se provést úprava vody nebo filtrace vody

Úprava vody se týká jak domácností, tak i průmyslu. Filtry na úpravu vody odstraní od mechanických nečistot a zabarvení vody přes tvrdost vody, odstranění železa, manganu, dusičnanů a odstranění dalších nadlimitních prvků, až po dezinfekci vody.

Úprava a filtrace vody

Zvýšený obsah železa je jedno z nejčastějších znečištění vody, kdy se jedná o tzv.železitou vodu. Většinou je doprovázena dalším prvkem, a tím prvkem je mangan. Odstranění těchto prvků se provádí přes odželezňovací a odmanganovací filtry, kterých je na trhu spoustu a ten pravý se vybírá podle rozboru vody.

Další znečištění vody je mechanické, kdy se ve vodě objevuje jíl, písek, bahno a podobné nečistoty, které způsobují zákal a barvu. K úpravě vody znečištěné těmito prvky se používá písková filtrace.

Z hlediska hygienické normy jsou dusičnany ve vodě zvláště nebezpečné pro dětský organismus a to především v období kojeneckém. Znečištění vody díky působení člověka dusičnany je velký problém. Odstranění tohoto prvku z vody se provádí průtokem přes anexový filtr, což je specielní náplň, ve které dochází k záměně dusičnanů za chloridy. To znamená, že ani chloridy nesmí být moc vysoké, aby se tímto způsobem daly odstraňovat dusičnany. V případě velice nadlimitního množství dusičnanů a současně i chloridů se musí použít reverzní osmóza.

Při navržení a koupení vhodné úpravny vody vám garantujeme odstranění nežádoucích prvků, které byly podle rozboru vody nadlimitní a tím nevyhovující.

příloha
příloha
přílohaúprava vody | filtrace vody | rozbor vody

Mohlo by Vás také zajímat: filtrnavodu.czúpravavody.eu